نصبنصب برندها

نصب آیفون تصویری سیماران

در این مقاله قصد داریم در رابطه با نصب و روش نصب آیفون تصویری سیماران با شما عزیزان صحبت کنیم. آیفون های سیماران از جمله با کیفیت ترین مدل های آیفون در بازار ایران می باشد، که شرکت ایرانی تولید کننده این محصول توانسته است با تولید انواع مدل های پنل تصویری با ویژگی های فنی منحصربفرد ، مقبولیت لازم را کسب نماید.

موارد آموزشی این مقاله

 1. نصب پنل های تک واحدی سیماران
 2. نصب پنل های آیفون طرح فراز
 3. نصب پنل های آیفون طرح فوژان

نصب پنل های تک واحدی آیفون تصویری سیماران

آیفون سیماران از سیستم چهار سیمه پشتیبانی می کند و همین امر سبب گردیده تا این آیفون محبوب را بتوان با دیگر برندهای آیفون نصب کرد که در انتهای مطلب مدل هایی که با یکدیگر برند ها نصب می شوند را نام خواهیم برد.

حتما بخوانید: نصب ماهواره مرکزی

در پنل های یک یا چند واحدی سیماران اتصالات پشت مانیتور داخل واحد و اتصالات پشت پنل بیرونی آیفون تصویری را باید به خوبی بشناسیم تا در امر نصب حرفه ای تر عمل کنیم.

اتصالات در نصب آیفون تصویری سیماران

در ابتدا نگاهی به پشت آیفون تصویری سیماران می اندازیم.

پشت آیفون تصویری سیماران جهت نصب
پشت آیفون تصویری سیماران

اتصالات مربوط به پنل

 1. رنگ سبز یا اتصال اول : مربوط به فرمان زنگ به آیفون داخلی و درب بازکن ( به طور کلی انتقال صدا)
 2. رنگ بنفش یا سیم شماره دوم مربوط به منفی شبکه
 3. رنگ قرمز یا سیم شماره سه مربوط به مثبت شبکه ( انتقال ولتاژ به پنل )
 4. رنگ قهوه ای یا سیم شماره چهارمربوط به تصویر آیفون
 5. رنگ زرد جهت مثبت تغذیه ۱۲ ولت
 6. رنگ آبی جهت منفی تغذیه ۱۲ ولت
 7. رنگ مشکی مشترک شاستی های زنگ
 8. و دو سیم L1 , L2 جهت سیستم درب بازکن می باشند.

اتصالات مربوط به مانیتور

 • رنگ سبز یا اتصال اول : مربوط به فرمان زنگ به آیفون داخلی و درب بازکن ( به طور کلی انتقال صدا)
 • رنگ بنفش یا سیم شماره دوم مربوط به منفی شبکه
 • رنگ قرمز یا سیم شماره سه مربوط به مثبت شبکه ( انتقال ولتاژ به پنل )
 • رنگ قهوه ای یا سیم شماره چهارمربوط به تصویر آیفون
 • سیم آخر جهت زنگ ( مربوط به آیفون های دارای سوییچر داخلی)
توجه

قبل هر توضیحی در نصب آیفو های سیماران توجه داشته باشید که در این مدل از آیفون های تصویری تغذیه پنل از برق داخل واحد ها و به عبارتی از مانیتورهای داخلی تغذیه می شود و همین امر سبب افت کیفیت تصویر می گردد.

پس توصیه بنده به شما جهت کیفیت بیشتر دوربین پنل در این مدل آیفون تصویری سیماران استفاده از ترانس تغذیه مجزا ۱۲ ولت DC جهت تغذیه پنل می باشد.

روش نصب آیفون تصویری آن هم یک واحدی از برند سیماران بسیار راحت است فقط کافیست تا مدار را به صورت شکل زیر نصب نمائید.

در شکل زیر روش نصب آیفون سیماران بدون سوییچر داخلی را مشاهده می کنید. و در صورتی که آیفون داخلی واحد دارای سوییچر داخلی باشد و سوکت آن پنج رشته سیم داشته باشد کافیست تا سیم شماره پنج از پشت مانیتور به سیم کال در پشت پنل تصویری سیماران نصب گردد.

نصب تک واحدی آیفون تصویری سیماران
نصب تک واحدی آیفون سیماران

نصب ﭘﻨﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﻮژان ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ واﺣﺪ

در این روش نصب آیفون تصویری سیماران شما از هر دو مدل مانیتور با سوییچر داخلی و مانیتور بدون سوییچر داخلی می توانید استفاده کنید.

 • نصب آیفون سیماران با سوییچر داخلی
 • نصب آیفون سیماران بدون سوییچر داخلی ( استفاده از سوییچر تکی )

نصب ﭘﻨﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﻮژان ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ واﺣﺪ

بدین صورت که اگر آیفون دارای سوییچر داخلی باشد همان چهار رشته مشترک به سیم های یک و دو و سه و چهار هر واحد متصل گردیده و سیم شماره پنج مستقیما به سیم CALL 1 در پشت پنل وصل می گردد.

در این حالت دیپ سوییچر را در حالت ON قرار دهید این بدین معناست که سوییچر داخلی فعال می باشد.

 
نصب ﭘﻨﻞ آیفون ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﻮژان سیماران ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ واﺣﺪ با مانیتورهای سوییچر داخلی
سیم بندی سیماران

این روش با صرف نظر از اقتصادی بودنش بالای چهار واحد با نویز بسیار زیادی مواجه میشوید و اصلا توصیه نمیشود.

نصب ﭘﻨﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﻮژان ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ واﺣﺪ با مانیتورهای بدون سوییچر داخلی

اگر آیفون تصویری سیماران خریداری شده فاقد سوییچر داخلی می باشد نیاز است تا به ازای هر واحد یک عدد سوییچر تکی خریداری شود و در پشت هر پنل مانند تصویر زیر نصب گردد.

نمونه ای از سوییچرهای تکی را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

سوییچر تکی آیفون تصویری
سوییچر تکی

نحوه نصب به صورت زیر می باشد.

نصب پنل آیفون تصویری سیماران
پنل تصویری سیماران

توجه کنید که با اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯿﺘﻮان از ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﺮای ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺑﻌﻼوه ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎ، ﺳﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ مانند شکل زیر دﯾﭗ ﺳﻮﺋﯿﭽﻬﺎ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﭙﺮﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر را در ﺣﺎﻟﺖ off ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

پشت آیفون تصویری جهت نصب
پشت آیفون

این روش با صرف نظر از اقتصادی بودنش ، بالای چهار واحد با نویز بسیار زیادی مواجه میشود و اصلا توصیه نمیشود.

نصب ﭘﻨﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی سیماران ﻃﺮح ﻓﺮاز

این را حتما در نظر بگیرید که ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﻠﻬﺎی ﺑﺪون ﺳﻮﺋﯿﭽﺮ ﻓﺮاز ﻣﻄﺎﺑﻖ با ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﻠﻬﺎی ﻃﺮح ﻓﻮژان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

در مدل فراز بدون سوییچر داخلی پنل درب برق تغذیه خود را از داخل واحدها میگیرد و همین امر باعث کمتر بودن کیفیت تصویر در پنل می شود و به همین علت است که سری های جدیدی یعنی همراه با سوییچر داخلی را تولید نموده که در این مدل برق پنل درب از ترانس تغذیه شده و به همین علت دارای کیفیت تصویر بیشتری نصب به مدل بدون سوییچر هستند.

مدل بدون سوییچر دارای یک مزیت بیشتری است و در واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ازدﺣﺎم ﺳﯿﻤﻬﺎ در ﭘﺸﺖ ﭘﻨﻞ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺑﺪون ﺳﻮﺋﯿﭽﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

تصویر زیر ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی مدل فراز را نمایش می دهد.

سیم بندی آیفون سیماران فراز با سوییچر داخلی جهت نصب
سیم بندی فراز با سوییچر داخلی

نصب حافظه تصویر آیفون سیماران

حافظه تصویری داخلی از قیمت بسیار بالایی برخورداراست ، آیفونهایی مانند تکنما از حافظه کلی پشتیبانی میکنند ؛ بدین صورت که یک عدد حافظه تصویری در مسیر کابل کشی قرار گرفته و به همه واحدها حجمی را جهت ذخیره عکس ها اختصاص میدهد.

در آیفون سیماران نصب حافظه تصویری بسیار راحت بوده و به شکل زیر میباشد.

این حافظه جانبی به صورت کشوئی در کنار مانیتور قرار میگیرد و با یک کانکتور ۷تائی به آن متصل میشود.

نصب حافظه تصویر آیفون سیماران
نصب حافظه تصویر سیماران

گروه مهندسی سریر تصویر فعال در زمینه های نصب و تعمیرات آیفون تصویری می باشد و دوره های آموزشی آیفون تصویری زیر نظر اساتید مجرب در این گروه برگزار می گردد. این گروه حتی در زمینه های آنتن مرکزی ، ماهواره مرکزی هتلی و همچنین تعمیرات تابلو های روان نیز فعالیت مستمر دارد. خدمات اراِئه شده در تیم سریر تصویر به صورت زیر می باشد:

لطفا به مطلب ما امتیاز دهید!!
[Total: ۵ متوسط امتیاز کاربران ۳.۴]

مصطفی میرزاده

مصطفی میرزاده مدیریت مجموعه سریر تصویر می باشد. تخصص ایشان در زمینه های برقی و سئو سایت است. 8 سال فعالیت در برج میلاد تهران - 2 سال فعالیت در دانشگاه تربیت مدرس و 5 سال مدرسی بردهای الکترونیکی در سوابق ایشان ضبط گردیده است. تخصص هایی همچون طراحی مدارات فرمان - طراحی مدارات الکترونیکی - سئو حرفه ای سایت ، تا به امروز در رزومه ایشان ثبت گردیده است. پیشرفت در کار و حرفه و انتقال دانش خود به دیگران از خصوصیات بارز ایشان است.

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام

  تمام نقشه‌های شما سوکت پشت گوشی ۴ سیم هست ولی گوشی ما سوکت ۵ سیم دارد و به سیم پنجم هیچ اشاره ای نشده
  ضمن اینکه سیم ۱ مربوط به زنگ نوشتید در صورتیکه سیم ۱ هیچ ارتباطی به زنگ ندارد
  سیم ۳ را مربوط به تصویر نوشتید که مربوط به زنگ است

  اینهمه تناقض ناشی از چیست

  من متوجه نمیشم مشکل کجاست
  لطفاً راهنمایی بفرمایید

  با تشکر

  1. سلام دوست عزیز آیفون تصویری شما دارای سوئیچر داخلی می باشد یعنی شما همان مطالبی که در سوئیچر چهار به پنج میبینید در آیفون شما موجود هست و شما تنها می توانید ار سیم های یک تا چهار استفاده نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما