آلدواکوالکتروپیکتاباتعمیراتتکنماسوزوکیسیمارانکنویکوماکس

دلایل آبی شدن صفحه آیفون تصویری

امروزه آیفون های تصویری نقش بسیار مهمی در سازه ها و برج ها و ساختمان های مسکونی و تجاری دارند . علاوه بر دوربین های مداربسته که نقش امنیتی در یک ساختمان ایفا میکنند آیفون های تصویری نیز امنیت یک ساختمان را تکمیل می نمایند. ما تمامی مشکلاتی که یک آیفون تصویری ایجاد میکند را مورد بررسی قرار میدهیم ( نمایش صفحه آبی در آیفون تصویری ). امروز سعی بر آن نموده ایم تا مشکل آبی شدن صفحه یا تصویر آیفون تصویری را به چالش کشیده و تمامی عواملی که بر آبی شدن صفحه مانیتور آیفون تصویری نقش دارند را نام برده و روش های برطرف کردن آن را بیان نماییم.

آبی شدن مانیتور یا صفحه آیفون تصویری

آبی شدن صفحه نمایشگر بر خلاف سیاه شدن صفحه نمایشگر نشانگر سالم بودن صفحه نمایش آیفون تصویری است. یعنی اگر صفحه نمایش آیفون تصویری شما چه برند تکنما چه برندهای کوماکس و سوزوکی و آلدو و تابا و الکتروپیک و .. آبی شده باشد نباید زیاد نگران این مشکل شوید چراکه حدالامکان هزینه تعمیرات آیفون تصویری شما زیاد نخواهد بود. ما در اینجا این مشکل را برای رفع راحتی آن به چند بخش تقسیم می نماییم.

آبی شدن صفحه نمایشگر بر خلاف سیاه شدن صفحه نمایشگر نشانگر سالم بودن صفحه نمایش آیفون تصویری است. یعنی اگر صفحه نمایش آیفون تصویری شما چه برند تکنما چه برندهای کوماکس و سوزوکی و آلدو و تابا و الکتروپیک و .. آبی شده باشد نباید زیاد نگران این مشکل شوید چراکه حدالامکان هزینه تعمیرات آیفون تصویری شما زیاد نخواهد بود. ما در اینجا این مشکل را برای رفع راحتی آن به چند بخش تقسیم می نماییم.

 • آبی شدن صفحه آیفون تصویری به دلیل خرابی سیم کشی
 • آبی شدن صفحه نمایش آیفون تصویری به دلیل خرابی در مانیتور داخلی
 • آبی شدن صفحه آیفون تصویری به دلیل خرابی در پنل بیرونی

تاثیر سیم کشی در آبی شدن صفحه آیفون تصویری

همانطور که قبلا در تعمیرات آیفون تصویری در سیم کشی گفتیم هر آیفون تصویری اعداد یک تا چهار هرکدام یک نقش را ایفا میکنند. مثلا در تعمیرات آیفون تصویری کوماکس سیم شماره یک نقش رفت و برگشت صدا و درب باز کن و زنگ را دارد و سیم شماره دو منفی سیستم و سیم شماره سه مثبت سیستم و سیم شماره چهار مثبت تصویر هستند. حال ما اگر یک آیفون تصویری را بدون اتصال این چهار رشته سیم به برق متصل نماییم آیفون تصویری روشن خواهد شد اما با صفحه نمایشگر آبی در آیفون تصویری . این بدان معنی می باشد که هر آیفون تصویری بدون وصل شدن سیم های شماره دو و چهار البته در آیفون های تصویری کوماکس تصویر آبی خواهد داشت.

آبی شدن تصویر در آیفون کوماکس-سوزوکی-سیماران-آلدو-کنوی-اکو

حال نوبت به آن رسیده تا نقش آبی شدن صفحه نمایشگر آیفونم های تصویری ذکر شده را بررسی نماییم. در این آیفون های تصویری همانطور که در تعمیرات ایفون اکو ذکر کردیم سیم های چهار رشته ای به قرار زیر می باشد.

 1. مربوط به صدا و درب باز کن و زنگ
 2. مربوط به منفی سیستم
 3. مربوط به مثبت سیستم
 4. مربوط به مثبت تصویر

حال که عملکرد تک تک این چهار رشته سیم را در آیفون های تصویری ذکر شده نام بردیم نوبت به آن رسیده تا این موضوع را برای بررسی دقیق تر به دو بخش تقسیم کنیم.

قطع شدن سیم در آبی شدن صفحه آیفون تصویری
 • قطع شدن هر دو سیم دو و چهار
 • قطع شدن تنها سیم چهار
 • قطع شدن تنها سیم شماره دو

قطع شدن هردو سیم شماره دو و چهار

حال اگر رشته سیم های دو و چهار در این آیفون های تصویری قطع شده باشند و یا دارای اتصالی با سیم های دیگر باشند مطمعنا تصویر آیفون تصویری ما آبی خواهد شد.

روش برطرف کردن صفحه آبی در این آیفون های تصویری تنها توسط دستگاه بازر برای اتصال مناسب این سیم هاست. یا توسط اهم متر میزان اهم این دو سیم در صورتی که یک سر آن را به هم بتابانیم به راحتی قابل تشخیص می باشد.

قطع شدن تنها سیم شماره دو

اگر تنها در سیم کشی آیفون تصویری سیم شماره دو قطع گردد تصویر آبی نخواهد بود چراکه مثبت تصویر توسط سیم شماره چهار دریافت می گردد و تصویر منفی خود را تا حدودی از مدار الکترونیکی دریافت می نماید و تصویر ما دارای پرش و یا نویز شدید خواهد بود.

روش برطرف کردن این نویز شدید در تصویر تنها توسط دستگاه بازر برای چک کردن قطع بودن دو سیم و رفع قطعی کابل یا تعویض آن است. توجه داشته باشید که در هر دو صورت قطع بودن دو کابل یا هر دو کابل ما بوق بازر را نخواهیم داشت . حال برای فهمیدن این نکته که کدام سیم قطع می باشد می توان هر سیم را با سیم های دیگر چک نمود. مثلا سیم شماره دو با یک. یا سیم شماره چهار با سیم شماره یک. حال هرکدام بازر نداشت یعنی همان سیم قطع می باشد.

قطع شدن تنها سیم شماره چهار

همانطور که ذکر کردیم سیم شماره چهار ما در این آیفون های تصویری نقش مثبت تصویر را دارد و تنها اگر سیم شماره چها قطع شده باشد ما قطعا تصویر آبی در صفحه نمایشگر آیفون تصویری خود خواهیم داشت.

آبی شدن تصویر در آیفون های تصویری تابا و الکتروپیک

آیفون های تصویری تابا و الکتروپیک نسبت به آیفون های ذکر شده هیچ تفاوتی ندارند و تنها شماره سیم ها در این آیفون های تصویری معکوس خواهد بود. یعنی اگر نگاهی به سیم بندی آیفون های الکتروپیک و تابا بیاندازیم خواهیم دید که :

 • سیم شماره یک مثبت تصویر
 • سیم شماره دو مثبت سیستم
 • سیم شماره سه منفی سیستم
 • سیم شماره چهار صدا و درب باز کن و زنگ

خوب همانطور که در بالا دیدیم سیم های شماره یک و سه مربوط به تصویر آیفون تصویری ما هستند و در صورت قطع شدن هرکدام از این سیم ها آیفون تصویری ما تصویر آبی و یا تصویر نخواهند داشت . جهت بررسی دقیق تر این مشکلات در سیم های شماره یک و سه می توانیم آن را به چند دسته تقسیم نماییم.

 • قطع بودن هر دو سیم شماره یک و سه
 • قطع بودن تنها سیم شماره یک
 • قطع بودن تنها سیم شماره سه

قطع بودن هر دو سیم یک و سه در آبی شدن تصویر آیفون تصویری

همانطور که در آیفون های تصویری کوماکس و سیماران ذکر کردیم قطع بودن هر کدام از سیم ها یک مشکل را در آیفون تصویری و آبی شدن تصویر ایفا میکند. ازین رو قطع بودن هر دو رشته سیم شماره یک و سه به معنی نداشتن صد در صد تصویر و آبی بودن صفحه نمایشگر آیفون تصویری خواهد بود.

روش چک نمودن توسط دستگاه بازر بوده و شما باید بعد تشخیص قطغ بودن سیم هر کدام از این سیم ها را با سیم مثلا شماره دو مجددا تست نمایید تا تشخیص دهیم هر دو رشته سیم ها معیوب می باشد.

قطع بودن سیم شماره یک در آبی بودن صفحه آیفون تصویری

سیم شماره یک همان مثبت تصویر بوده ودر صورت قطع بودن حتما تصویر آیفون تصویری آبی خواهد بود.

قطع بودن سیم شماره سه در آبی بودن صفحه آیفون تصویری

در صورتی که سیم شماره سه به تنهایی قطع باشد تصویر آبی نخواهد بود. بلکه به علت اتصال صحیح سیم شماره یک مثبت تصویر برقرار بوده و منفی آن تنها قطع است که این منفی و کمبود آن کمی از مدار الکترونیکی دریافت می گردد و تصویر دارای نویز شدید یا پرش خواهد بود.

تاثیر مانیتور در آبی بودن صفحه آیفون تصویری

منظور از مانیتور در اینجا خرابی آیفون داخلی منزل می باشد که در صورتی که پنل و سیم کشی معیوب نباشد تنها گزینه خرابی برد صدا در آیفون داخلی خواهد بود. آبی بودن تصویر آیفون تصویری می تواند مربوط به خرابی دو عدد برد در داخل آیفون های تصویری باشد که این دو نوع خرابی به شرح زیر است.

 • خرابی برد صدا در آبی بودن تصویر
 • خرابی برد تصویر در آبی شدن تصویر

تاثیر برد صدا در آبی شدن تصویر آیفون تصویری

همانطور که در تعمیرات آیفون تصویری هم ذکر نمودیم برد صدا همان برد اصلی آیفون تصویری می باشد که وظیفه سوئیچ نمودن تمامی عملکردهای آیفون و تولید صدا را دارد. در اینجا ما تنها عواملی که بر آبی شدن تصویر تاثیر گذار خواهند بود را بررسی می نماییم. ابتدا جهت چک نمودن این موضوع از روش زیر استفاده نمایید.

چک نمودن خرابی برد صدا در آبی شدن تصویر آیفون

آبی شدن تصویر در برد صدا آیفون تصویری
آبی شدن تصویر در برد صدا آیفون تصویری

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید سوکت چهار سیمه که با دایره مشکی مشخص گردیده چهار سیمه متصل شده به پنل بوده و سوکت سه سیمه که با دایره زرد مشخص گردیده سه عدد سیم تغذیه برد تصویر می باشد.

حال جهت تست این موضوع که آیا برد صدا باعث آبی شدن تصویر در آیفون تصویری می گردد یا خیر ؟ به راحتی قابل تشخیص می باشد و آن هم با اتصال کوتاه سیم شماره چهار در آیفون های کوماکس و سوزوکی و سیماران و کنوی و اکو و آلدو (در آیفون های تابا و الکتروپیک سیم شماره یک ) با سیم مثبت تصویر در سوکت سه سیمه که معمولا با سیم زرد رنگ مشخص شده است میتوان فهمید.

یعنی همانند تصویر زیر این اتصال در آیفون های کوماکس و سوزوکی و سیماران و آلدو و کنوی و اکو باید به صورت زیر باشد و در آیفون های الکتروپیک و تابا سیم شماره یک با زرد سوکت اتصال کوتاه میگردد. حال اگر تصویر درست شد یعنی برد صدا معیوب بوده و اگر تصویر برقرار نگردید برد صدا هیچ موردی نخواهد داشت.

در صورتی که برد صدا مورد داشت میتوانید جهت تعمیر آن از مطلب تعمیرات تخصصی آیفون کوماکس کمک بگیرید.

تاثیر برد تصویر بر آبی شدن تصویر آیفون تصویری

برد تصویر همان تصویر ارسال شده از برد صدا را برای نمایش بر روی TFT آنالیز و پخش می نماید. حال نوبت به آن رسیده تا دلیل آبی شدن تصویر در صورتی که برد تصویر معیوب باشد را چک نماییم و دلایل آن را بررسی کنیم. برد تصویر برای کار کرد به چهار رشته سیم نیاز دارد:

 1. مثبت برق
 2. منفی برق
 3. مثبت تصویر
 4. منفی تصویر

همانند دوربین های مداربسته که ما دو رشته برق و دو رشته تصویر میکشیم برد تصویر نیز به همان رشته ها نیاز دارد . در بسیاری از بردها سیم های منفی تصویر و منفی برق را مشترک استفاده می نمایند به همین دلیل ما سه رشته سیم برای تغذیه یک برد تصویر مشاهده می نماییم. حال این سه رشته متشکل شده است از سیم زرد رنگ تصویر سیم مشکی منفی مشترک و سیم قرمز مثبت برق.

چک نمودن برد تصویر

توجه داشته باشید که ولتاژ مورد نیاز برای تغذیه برد تصویر ۱۲ ولت می باشد که در برخی آیفون ها ۱۲ ولت به برد تصویر وارد میشود و در برخی دیگر از آیفون های تصویری ولتاژ ۱۴ تا ۱۶ وارد شده و در برد تصویر کم می گردد. حال جهت چک نمودن در ابتدا ما ولتاژ ورودی به برد تصویر را چک می نماییم و در صورت درست بودن ولتاژ به سراغ سه عدد خازن بر روی برد تصویر میرویم.

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید این یک برد تصویر از آیفون تابا می باشد که از خازن های آلمینیومی استفاده شده است. خازن ها نقش بسیار مهمی در آبی شدن تصویر آیفون تصویری دارند و خرابی هر کدام از آین خازن ها هم میتواند باعث چشمک زدن تصویر آبی و هم نداشتن تصویر آبی و حتی آبی بودن تصویر گردد.

جهت چک نمودن خازن ها از مولتی مترهایی با قابلیت تست خازن استفاده می شود. این نوع از مولتی مترها ولتاژی بر روی دوسر خازن فرستاده و ضرفیت خازنی آن را اندازه گیری میکنند. جهت بررسی دقیق تر نقش خازن ها در مدار مطلب زیر را دنبال نمایید.

نقش خازن در تعمیرات آیفون تصویری

تاثیر پنل بر آبی شدن تصویر آیفون تصویری

ما تمامی دلایل آبی شدن تصویر در مانیتورهای داخل و سیم کشی آیفون تصویری را چک کردیم و الان نوبت به خرابی پنل ها و دلایل آبی شدن تصویر می باشد. توجه داشته باشید که خرابی پنل ها در صورتی است که همه واحدها مشکل آبی شدن تصویر را داشته باشند. در صورتی که یک یا چند واحد این مشکل را داشته باشند به هیچ عنوان پنل خراب نبوده و مشکل از سیم کشی یا مانیتور واحدها خواهد بود.

حال نگاهی به تعمیرات پنل آیفون های تصویری بیاندازید تا عملکرد دقیق یک پنل را بشناسید. پنل های آیفون های تصویری تشکیل شده است از :

 • برد اصلی
 • برد دوربین
 • کیبورد

که ما در اینجا با دو مورد اول یعنی برد اصلی و برد دوربین سر و کار داریم و تنها مواردی که بر آبی شدن تصویر در آیفون تصویری تاثیر گذار هستند را بررسی می نماییم.

خرابی برد اصلی پنل در آبی بودن تصویر آیفون تصویری

برد پنل در آیفون های تصویری وظایف عمده ای را انجام میدهد اما در اینجا ما به وظیفه اصلی آبی شدن میپردازیم که آن هم رساندن ولتاژ جهت کارکردن دوربین پنل می باشد. دوربین پنل با سه عدد رشته سیم به برد اصلی متصل بوده که رنگ بندی آن دقیقا همان رنگ بندی برد صدا به برد تصویر در داخل آیفون داخلی می باشد. یعنی زرد مثبت تصویر و مشکی منفی مشترک و قرمز مثبت برق است. حال اگر ولتاژ بین دو سیم مشکی و قرمز ۱۲ ولت مستقیم نباشد خرابی مربوط به برد اصلی و قطعات رگولاتور ۷۸۱۲ می باشد که روش چک کردن این رگولاتور را در تعمیرات آیفون کوماکس ذکر کرده ایم.

تعمیرات دوربین پنل
دوربین پنل

همانطور که در تصویر میبینید سوکت پایین تصویر سوکت ارتباطی بین دوربین و برد اصلی پنل می باشد که در اینجا به جای رنگ مشکی از آبی جهت منفی مشترک استفاده شده است و ولتاژ ما بین سیم آبی و قرمز باید مقدار ۱۲ ولت باشد.

خرابی برد دوربین پنل در آبی بودن تصویر آیفون تصویری

حال اگر این ولتاژ مقدار ۱۲ ولت را داشته باشد و تمامی واحدها مشکل آبی بودن تصویر را داشته باشند باید مطمعن شد که برد دوربین معیوب بوده. حال روش تعمیرات تخصصی برد دوربین بسیار پیچیده بوده و ما در دوره تعمیرات تخصصی برد آیفون تصویری به طور کامل به این موضوعات پرداخته ایم.

البته توجه داشته باشید که بسیاری از تعمیرکاران آیفون تصویری قدرت و علم تعمیرات برد دوربین را ندارند و کل قطعه را تعویض می کنند. که اگر در این دوره شرکت نمایید تمامی تعمیرات و قطعات معیوب در برد دوربین آموزش داده میشود.

گروه مهندسی سریر تصویر فعال در زمینه های نصب و تعمیرات آیفون تصویری می باشد و دوره های آموزشی آیفون تصویری زیر نظر اساتید مجرب در این گروه برگزار می گردد. این گروه حتی در زمینه های آنتن مرکزی ، ماهواره مرکزی و همچنین تعمیرات تابلو های روان نیز فعالیت مستمر دارد. خدمات اراِئه شده در تیم سریر تصویر به صورت زیر می باشد:

لطفا به مطلب ما امتیاز دهید!!
[Total: ۱ متوسط امتیاز کاربران ۵]

مصطفی میرزاده

اینجانب مصطفی میرزاده در حال حاضر کلیه پروژه های برقی نظیر آیفونهای تصویری- دوربینهای مدار بسته- آنتن های مرکزی ثابت و گردان- طراحی تابلو برق- تعمیرات و نگه داری موتورخانه- و کلیه امور برقی- را تحت مدیریت اینجانب بر عهده گرفته و اجرا مینمایم جهت هماهنگی و کارشناسی رایگان با ما تماس حاصل فرمایید... 02144240566 02165811571 09120610658

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا